ekonominyheter


Genom att vi bistår din organisation med löneadministration så frigör du både tid och kapital då en löneadministratör är en utgift både vad det gäller lön och kontorsplats. Hos oss betalar du enbart för den lönehantering du behöver. Du kan också vila i att ekonomitjänster från oss sker korrekt och riktigt.

  Ekonomipartner
 maj 13, 2016