Årsredovisning

årsredovising

En årsredovisning sammanställer ditt företags räkenskaper. En årsredovisning är mer omfattande i jämförelse mot ett årsbokslut dock regleras båda under årsredovisningslagen.

Årsredovisning med finansieringsanalys

Finansieringsanalysen berör främst större företag. Definitionen av större företag är vanligtvis att man har mer än 50 anställda samt att företagets redovisade balansomslutning överstiger 40 MSEK för de två senaste åren samt att nettoomsättningen  överstiger mer än 80 MSEK för de två senaste räkenskapsåren.

Årsredovisning och offentliggörande

Till skillnad från årsbokslut så ska en årsredovisning offentligöras till Bolagsverket. Årsredovisningen ska skickas in oavsett om företaget bedrivit verksamhet eller ej samt oavsett om det finns en utsedd revisor eller inte. Vi bistår givetvis ditt företag med upprättande av årsredovisning. Önskar du få hjälp med årsredovisning så är du välkommen att kontakta oss för ett kravlöst möte.

Årsredovisning och fördelar

Om du är noggrann med din bokföring under året eller anlitar en redovisningsbyrå så underlättar det arbetet med årsredovisningen. Att upprätta den själva tar flera gånger en del tid.

Årsredovisningens samtliga delar:

- Förvaltningsberättelse

- Resultaträknig

- Balansräkning

- Finansieringsanalys

- Noter

- Revisionsberättelse