Bokföring

Önskar du hjälp med ditt företags bokföring så kan vi hjälpa dig med samtliga delar oavsett vilken bolagsform det berör. Vi bistår med allt från löpande bokföring till skattedeklarationer och bokslut samt årsredovisningar.

Bokföring - flera fördelar med vår hjälp

Genom att låta oss administrera ditt företags bokföring så har du tillgång till vår fulla expertis och vi säkerställer att underlaget både är korrekt och i balans.

Bokföring - vi ger dig transparent återkoppling

Oavsett om det berör resultatrapporter, balansrapporter, kassaflöde eller projektredovisning så ger vi dig en pedagogisk förklaring till alla siffrorna.

Bokföring via webben

Det blir mer vanligt att företagets bokföring hanteras över ett webbgränssnitt och vi kan bistå ditt företag i ett flertal system. Samtidigt som du fakturerar och gör det du är bäst på håller vi bokföringen up-to-date med fullständig transparens i realtid.

Bokföring - rätt siffror när du behöver dem

Genom att alltid ha bokföringen i ordning så kan du säkerställa att du har rätt information om hur ditt företag mår. Denna information ligger sedan till grund för vilka beslut du kan och ska ta. Vidare så vill både banker och finansiärer veta hur ditt företag mår ekonomiskt. Flera gånger vittnar våra kunder om hur skönt det är med professionell hjälp och samtidigt ha någon sakkunnig att samtala med.