Bokslut

bokslut

För dig som önskar hjälp med bokslut så har vi givetvis full möjlighet att bistå ditt företag hela vägen. Boksluten ser flera gånger olika ut beroende på vilken bolagsform man nyttjar samt även om delägarna ska beskattas på lön eller enbart på resultat.

Bokslut - översikt

När vi genomför ett bokslut så sammanställer vi hela årsredovisningen alternativt årsbokslutet och säkerställer att dess samtliga delar följer god redovisningssed. 

Bokslut - vilken form?

Ditt företag kan upprätta ett bokslut genom en årsredovisning eller genom ett årsbokslut. Vilka regler som gäller varierar beroende på om ditt företag är en enskild firma, ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag eller ett aktiebolag. Oavsett vilken form du behöver eller vilka regler som gäller för ditt företag så kan vi svara på dina frågor och bistå dig hela vägen igenom bokslutet.