Inkomstdeklarationer

inkomstdeklaration

Oavsett om du är enskild näringsidkare eller delägare i aktie- eller handelsbolag så ska varje år din inkomstdeklaration lämnas in till Skatteverket.

Inkomstdeklarationer - vi hjälper dig hela vägen

Vi kan hjälpa dig med allt från slutskatt till hantering av delägarskap och försäljning av värdepapper. Det finns vissa punkter som du får dra av för i din deklaration. Vi hjälper dig med vad lagen bjuder och vi säkerställer att detta sker korrekt och riktigt.

Inkomstdeklarationer - vi kan vara ditt ombud

När det gäller både hantering av ditt företags bokslut och även din och kanske andra delägares inkomstdeklaration så kan vi agera ombud till Skatteverket. På så vis hanterar vi överlämningen av deklarationerna och hanterar ditt skattekonto så du kan fokusera på din kärnverksamhet.