Löneadministration

löneadministration

Det finns flera fördelar med att lägga ut löneadministrationen till en redovisningsbyrå. Vi har möjlighet att hjälpa ditt företag med samtliga delar som berör löneadministrationen och du får full kontroll på lönekostnaderna.

Löneadministration - hantering

Genom att vi tar över ansvaret för ditt företags löneadministration så har vi möjlighet att hantera både löneutbetalningar, sociala avgifter, kontrolluppgifter och rapportering till berörda organisationer. Vår expertis följer med i ditt uppdrag. Vi har mycket god kännedom om skatteregler och lagar samt erfarenhet som du kommer att ha nytta av och som motverkar att du själv behöver sätta dig in i sakfrågorna från början. Vi tillhandahåller även programvaror så du kan kontrollera och attestera dina medarbetares tidrapporter.

Löneadministration - outsourcing

Poängen med att låta en redovisningsbyrå utföra löneadministrationen är att du kan vila i att det sker korrekt och riktigt från början. Detta ökar både din effektivitet och lönsamhet och du får en enklare styrning på företaget samtidigt som tid frigörs inom företaget.