Löneadministration

löneadministration

Det finns flera fördelar med att lägga ut löneadministrationen till en redovisningsbyrå. Vi har möjlighet att hjälpa ditt företag med samtliga delar som berör löneadministrationen . Du får full kontroll på lönekostnaderna. Du har möjlighet att attestera dina medarbetares tidsredovisning, semester samt tidsredovisning.

Löneadministration - hantering

Genom att vi tar över ansvaret för ditt företags löneadministration så har vi möjlighet att hantera både löneutbetalningar,  sociala avgifter samt kontrolluppgifter.  Vår expertis följer med i ditt uppdrag. Vi har mycket god kännedom om skatteregler  och lagar samt erfarenhet som du kommer att ha nytta av och som motverkar att du själv behöver sätta dig in i sakfrågorna från början.

Löneadministration - outsourcing

Poängen med att låta en redovisningsbyrå utföra löneadministrationen är att du kan vila i att det sker korrekt och riktigt från början. Detta ökar både din effektivitet och lönsamhet. Du får en enklare styrning på företaget och kontrollerna blir enklare samtidigt som tid frigörs inom företaget. Man kan lite förenklat säga att du flyttar över ditt företags  ekonomi- och löneavdelning och låter oss administrera det.