Redovisning

redovisning

Ekonomisk redovisning har utvecklats mycket de senaste åren. Detta har lett fram till att du som företagare kan behöva spetskompetens som inte finns inom företaget eller att det är mer kostnadseffekt att finna den genom en redovisningsbyrå.

Redovisning - du bestämmer

I dag kan du som företagare välja att administrera både lönehantering och fakturering samt bokföring via internet. Detta har både sina för- och nackdelar. Vanliga frågeställningar som uppkommer är, vilket ekonomisystem man ska välja och vem som kan bistå med kvalificerad rådgivning. Redovisningen kan behandla allt från löpande bokföring till årsredovisning och bokslut. Vi har möjlighet att lägga upp en ekonomisk plan där du som kund hos oss väljer in precis vilken nivå av redovisning som du önskar.

Redovisning & rapporter

Genom att anlita oss till att administrera redovisningen så kan vi hjälpa dig från början att skapa en struktur som ger dig rätt kontrollnivå. Vi kan inkomma med finansiella rapporter och givetvis så även lagstadgad rapportering. Dessa ekonomiska rapporter kan senare vara till underlag för företagets interna ekonomifunktioner.

Redovisningens syfte

Redovisningen ger en klarare bild av företagets resurshantering. Idag har olika intressenter intresse av att veta hur ditt företag fungerar. De handlar även om att ge en korrekt bild till delägare, anställda, finansiärer men även till dina kunder och leverantörer.

Årsredovisning - vi hjälper dig hela vägen

Hur din årsredovisning upprättas beror på din verksamhets omfattning och struktur. Vi bistår vanligtvis våra kunder med

  • Förvaltningsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultatrapport
  • Notapparat
  • Finansieringsanalys