Revision

revision

En revision ger en oberoende granskning av ditt företag eller det företag du eventuellt planerar att köpa eller investera i.

Revision - för ditt företag som är större

De bolag som hamnar över gränserna för revisionsplikt behöver en revisor. En revision vilar på tre grundpelare vilka är oberoende, tystnadsplikt samt kompetens. Vi arbetar med våra klienter på ett sätt som säkerställer att dessa värderingar efterföljs och samarbetar med ett flertal revisionsföretag.

Bokslutsrapport - för ditt företag som är mindre

För dig som driver ett bolag som har mindre än 3 MSEK i omsättning, mindre än 3 anställda och har mindre än 1,5 MSEK i samlade tillgångar behöver ingen revisor. Vi som auktoriserade redovisningskonsulter kan avge en bokslutsrapport som är ett kvalitetskvitto på ditt företags räkenskaper. Bokslutsrapporten är ett modernt kvalitetsbevis för redovisning och rapportering som är uppskattat hos både banker och näringsliv. Bokslutsrapporten är en av byggstenarna för god kreditvärdighet och har högt förtroende på marknaden.